302 online applicaties

302 online applicaties logo

Verbindingsplatform IDIN-ondertekeningen

Verbindingsplatform

Tussen Chatra en Signly

Verbindingsplatform voor IDIN-ondertekeningen

Verbindingsplatform

Voor Staete Vrijdaggevoel hebben we een oplossing gemaakt waarbij we een verbindingsplatform hebben gemaakt tussen twee verschillende softwarepakketten. Intern maken ze gebruik van een applicatie om hun communicatieprocessen zo efficiënt mogelijk te laten verlopen. Via hun website komen aanvragen binnen die gevalideerd moeten worden door een IDIN-verificatie.
Communicatie via Chatra

Chatra

Via een chat applicatie op de website ontvangt de opdrachtgever offerte aanvragen die vervolgens verder behandeld moeten worden. Binnen deze chat applicatie genaamdChatra” vindt de gehele communicatie plaats tussen klant en opdrachtgever. In het kader van WWFT en KYC (Know Your Customer) heeft de opdrachtgever een verificatieplicht bij het onboarden van nieuwe klanten

Screening via ondertekenportaal met IDIN

Screening

Deze verificatieplicht wordt uitgevoerd d.m.v. een IDIN-verificatie met de digitaal onderteken provider Signly Omdat het handmatig overtypen van de benodigde data een tijdrovende klus is hebben we een tussenportaal gebouwd die door middel van parameters een ondertekening start naar de desbetreffende klant. 

Binnen Chatra krijgt de opdrachtgever de mogelijkheid om door middel van een unieke link een ondertekening te starten. Bijv:

https://client.302.nl/?email=info@302.nl&template=idin&name=Johan%20de%20Wit?&mobile=316123456789

Deze links worden binnen Chatra gemaakt op basis van mergevelden zodat er weinig handmatige handeling aan te pas komen.  

Heeft de klant vanuit het bericht eenmaal geklikt op de link, komt hij in het tussenportaal terecht waar de nodige verificaties plaats vinden. Nadat deze gedaan zijn wordt er een gepersonaliseerd document gemaakt op basis van de meegestuurde klantgegevens 

Via een API-koppeling wordt er een onderteken-verzoek aangemaakt bij de digitaal onderteken provider en wordt de ondertekening direct gestart.  Hierbij dient de klant het document door te lezen en vervolgens te accorderen. Na het accorderen van het document wordt de klant gevraagd zijn identiteit te bevestigen door middel van een IDIN-verificatie en een sms-verificatie.

iDIN & sms verificatie

iDIN-verificatie

Omdat de bank in het verleden al de juiste documenten heeft opgevraagd bij openen van een rekening geld de iDIN-verificatie als een strenge bewijslast waarbij ook additionele data meegestuurd kan worden. Hiermee is het bijvoorbeeld mogelijk om ook een leeftijdscontrole te doen. 

SMS-verificatie

Naast de iDIN-verificatie wordt er ook een sms-verificatie uitgevoerd. Dit wordt gedaan door het versturen van een SMS bericht naar klant met een code. Deze code moet vervolgens worden overgenomen in het scherm om de validatie te voltooien.  

gestructureerde data vanuit iDIN verificatie

Transactiebon

Na een succesvolle ondertekening worden de documenten “gesealed en wordt er een transactie bon gemaakt. Deze transactie bon bevat naast informatie over de ondertekening, ondertekenaar en documenten ook informatie vanuit de iDIN-verificatie.  Deze documenten worden vervolgens via email aangeboden bij de opdrachtgever om zo het dossier volledig te maken. Uiteraard ontvangt de klant die de documenten heeft getekend ook een kopie van de getekende documenten. 

verbindingsportaal

Conclusie

We hebben hiermee een prachtige oplossing gemaakt waarbij we een terugkomende actie hebben geautomatiseerd.  Dit zorgt niet alleen voor een tijdsbesparing maar er worden ook minder fouten gemaakt doordat het proces nu minder handmatige acties bevat. Kortom een leuk tussenportaal dat qua automatisering veel winst geeft! 

Ook een web applicatie? Neem contact op!

Comments are closed.
en_USEnglish